Med fallviktspackning skapar Svevia ny mark på Lilla Essingen

Med fallviktspackning skapar Svevia ny mark på Lilla Essingen

Med hjälp av 60 000 kubikmeter bergkross håller en del av Mälaren på att bli attraktiv mark för bostadsbyggande.
– Vi har använt fallviktpackning för att packa krossmaterialet. Det är en metod som sällan används i Sverige, berättar Mikael Porsbratt som är entreprenadchef på Svevia.

Film: Med fallviktspackning skapar Svevia ny mark på Lilla Essingen

I och med utfyllnaden av den så kallade Primushamnen blir mälarön Lilla Essingen i Stockholm cirka 6 000 kvadratmeter större. Svevias uppdrag, som framför allt är att fylla ut viken och se till att den nya ytan består av solid och byggbar mark, inleddes i höstas. Till att börja med muddrades cirka 6 000 kubikmeter löst och instabilt material bort från sjöbotten och placerades i tre täta bassänger.

– Muddermassorna var flytande. Normalt hade det inneburit en torktid i bassängerna på åtta till tio månader innan de kunde köras till deponi. Genom att utnyttja vinterns kyla – som gjorde att massorna delvis frös till is – kunde vi korta ned den tiden ordentligt, berättar Mikael Porsbratt.

Efter att muddringsarbetena var klara fylldes området, som mest 14 meter djupt, ut med cirka 60 000 kubikmeter bergskross.

– Utfyllnadsmaterialet transporterades hit från Enhörna på fartyg och pråmar med en kapacitet på mellan 900 och 1800 ton åt gången beroende på storlek. Det kan jämföras med en normal lastbil som tar ungefär 16-17 ton.

Krossmaterialet packades i två etapper med hjälp av så kallad fallviktspackning. Under den första stod den 120 ton tunga larvgående fackverkskranen som vikten släpptes ifrån på en pråm ute i Mälaren. Under den andra etappen var den placerad på land.

Fallvikten, som vägde cirka 20 ton, släpptes ned enligt ett projekterat rutsystem och djuppackade krossmaterialet.
I varje ruta gjordes det cirka 6-8 släpp.

– I kranen fanns det mätutrustning som registrerar hur mycket materialet kompakteras vid varje släpp. På så sätt kunde vi se om det är tillräckligt packat och stabilt.

När krossmaterialet låg under vatten släpptes vikten från ett par meters höjd. När materialet nått över vattenytan ökades höjden till cirka 12 meter. Kratrarna som bildades av fallvikten fylldes igen efterhand.

Varför just fallviktpackning?

– Beställaren (Stockholms stads Exploateringskontor) hade föreskrivit att metoden skulle användas i det här projektet. Det är en väldigt djupgående packningsmetod, vilket kan behövas när man fyller ut så här pass djupt i Mälaren.

Är metoden ny?

– Nej, men en ganska ovanlig metod i Sverige. Den är betydligt vanligare i Norge och Mellanöstern.

– Det var ett nytt moment som vi fick sätta oss in i tillsammans med vår underentreprenör för att vara insatta i och kunna utföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt.

I Svevias uppdrag, som väntas bli klart i sommar, ingår även att förse det nya området med bland annat erosionsskydd, glacis, pir och en strand. Kontraktssumman är på 46 miljoner kronor.

Fakta om primusområdet

  • En del av stadsdelen/ön Lilla Essingen i Stockholm.

  • I området planeras det bland annat att byggas 600
    bostäder samt förskola, promenadstråk och bryggor.


Text:
Mikael Bergling