Artikel bild

Svevia övertar vägunderhållet i Älvdalen

Från och med den första september och fyra år framåt är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket kommer att sköta om vägarna inom driftområde Älvdalen. Uppdraget omfattar sammanlagt 1 183 kilometer väg.

Vintertid är det viktigaste uppdraget att hålla vägarna säkra och framkomliga genom snöröjning och halkbekämpning.

– Med kända vasalopps orter som Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg och Mora är det här klassisk svensk vintermiljö med vinterturism och inte minst under just vasaloppet. Orsa med sin skidanläggning och rovdjursparken, är ett annat populärt turistmål. Men även sommartid är det här en del av Sverige med ordentligt högt tryck i turisttrafiken. Mest trafikerade är E45 och riksväg 70, säger Robin Svensson, Svevia.

Sommartid är Svevias uppdrag att sköta det löpande underhållet av vägarna. Det omfattar att laga skador på vägen, vägräcken och vägskyltar, röja diken, säkerställa att vattnet kan passera genom vägtrummor och rörbroar samt att dygnet runt och året om ha beredskap för att rycka ut om något på vägarna snabbt behöver åtgärdas.

– Vi ser med förväntan framemot att få ta hand om vägarna i Älvdalen. Området gränsar till driftområde Malung där Svevia också sköter vägunderhållsuppdraget. Det ger goda förutsättningar för synergier och att kunna stötta varandra med resurser och erfarenheter.

Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två års option och är värt cirka 45 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta:
Robin Svensson, arbetschef, Drift Västerås, Svevia, tfn; 021 – 16 40 06

Presskontakt