Artikel bild

Svevia levererar ett kraftigt förbättrat helårsresultat

Svevia avslutade 2020 med ett kraftigt förbättrat helårsresultat om 338 miljoner kronor (202). Det operativa kassaflödet ökade och uppgick till 210 miljoner kronor (63). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 125 miljoner kronor (170). Styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 251 miljoner kronor.

– Jag summerar ett framgångsrikt år 2020, där Svevia, trots utmanande tider, förbättrar sitt helårsresultat kraftigt. Den globala coronapandemin har hittills inte haft någon nämnvärd negativ inverkan på produktionen. Vi noterar dock en minskad omsättning från privat sektor för division Industri och i viss mån färre tilläggsbeställningar för division Drift, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

Orderingången var lägre än samma period föregående år och uppgick till 1,1 miljarder kronor (1,8). Orderstocken vid årets slut ökade till 9,0 miljarder kronor (8,5). Ökningen av orderstocken var relaterad till en bra orderingång från driftupphandlingen tidigare under året.

– Den höga orderstocken gör Svevia väl positionerat inför framtiden. Division Drift behåller sin position som Sveriges ledande driftentreprenör och levererar trots en mild vinter ett starkt resultat på samma nivå som föregående år. Division Industri behåller sin totala marknadsandel men minskade sitt resultat jämfört med rekordåret 2019. Division Anläggning har efter några tuffa år vänt utvecklingen och uppvisade för sjätte kvartalet i rad ett positivt resultat. Dotterbolaget Arento fortsätter att utvecklas externt och gör ett bra resultat med förbättrad marginal.

Den framgångsrika strategiska inriktningen, Specialister på väg, ligger fast.

– Bolaget är väl positionerat och redo att möta efterfrågan att underhålla och modernisera vägar och infrastruktur. Vår orderstock och finansiella styrka, tillsammans med våra medarbetares höga engagemang, gör att vi står väl rustade för fortsatt lönsam tillväxt, avslutar Anders Gustafsson.


För ytterligare information kontakta:

Anders Gustafsson, vd och koncernchef, Svevia, 08-404 10 00
Tobias Bjurling, CFO, Svevia, 08-404 10 00

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se