Artikel bild

Göteborgs stad väljer Svevias miljöanpassade asfalt

På uppdrag av Göteborgs stad utför Svevia flera utläggningsuppdrag för att underhålla och förbättra gator samt gång- och cykelvägar. Asfalten som används kommer från Svevias toppmoderna asfaltverk i Torslanda som tillverkar asfalten med fossilfri energi.

Svevias uppdrag omfattar två etapper av Göteborgs stads planerade underhållsarbete av gator, gång- och cykelvägar.

– Vi genomför helrenoveringar på båda etapperna. På gång- och cykelvägarna river vi upp asfalten, schaktar ur för att bygga en ny stabil överbyggnad och alla kantstenar läggs om och justeras till rätt nivå. På gatorna fräser vi upp den gamla asfalten och lägger ny asfalt, säger Claes-Göran Stenberg, Svevia.

Samtidigt som gång- och cykelvägarna schaktas ur ska Svevia också byta ut belysningskablarna. De båda etapperna omfattar totalt 83 villagator och utförs i västra Göteborg, Örgryte och delar av centrala Göteborg.

Asfalten som används i kontrakten med Göteborgs stad består av Svevias miljöanpassad asfalt och tillverkas på bolagets toppmoderna anläggning vid Torslanda. Asfaltverket drivs helt av fossilfritt bränsle och miljövänlig el. För att minska uttaget av ändliga resurser används returasfalt i tillverkningen. Verket är också anpassat för att kunna erbjuda storskalig produktion av asfalt där asfaltens bindemedel delvis kan ersättas av lignin som är en restprodukt från skogsindustrin.

– Efterfrågan på hållbara lösningar från kunder som Göteborgs stad och andra kommuner som arbetar långsiktigt och strategiskt med att minska den negativa miljöpåverkan är mycket betydelsefull. De bidrar till att vi som entreprenörer får möjlighet att utveckla våra metoder och i förlängningen kunna erbjuda fler hållbara produkter för vägar och infrastruktur, säger Claes-Göran Stenberg.

Första etappen startade i maj, den andra i början av oktober. Båda kommer att avslutas under sommaren 2023. Kontrakten är tillsammans värda cirka 32 miljoner kronor.

För ytterligare information:
Claes-Göran Stenberg, arbetschef, Svevia, telefon; 031 – 65 65 80


Presskontakt