Artikel bild

Lars Othberg ny kalkyl- och marknadschef för Anläggning Stockholm

Svevia har rekryterat Lars Othberg som kalkyl- och marknadschef i region Stockholm. Rekryteringen är ett led i Svevias fortsatta arbete med att utveckla anläggningsverksamheten i regionen.

– Lars Othberg har lång och gedigen erfarenhet från anläggningsbranschen, främst från sin tid på NCC. Med sin analytiska förmåga och goda ledaregenskaper kommer Lars Othberg att vara en nyckelperson i det fortsatta bygget av en stark anläggningsverksamhet i Stockholm och i hela divisionen, säger Mattias Gretzer, regionchef Anläggning Stockholm.

Lars Othberg kommer närmast från en tjänst som kalkylchef för NRC Sveriges anläggningsverksamhet och var innan det kalkyl- och specialistchef på NCC Infrastructure. Lars Othberg tillträdde sin tjänst den 1 september.

– Jag ser fram emot att få bidra till anläggningsverksamhetens ökade tillväxt och lönsamhet genom fortsatt utveckling inom kalkyl- och marknadsområdet. Det som lockade mig till Svevia var bredden där bolaget kan erbjuda kunden hela värdekedjan samt specialiseringen på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur säger Lars Othberg.

Svevia division Anläggning bygger nya vägar och bygger om befintliga. Även grundläggning, markarbeten, vindkraft och miljörelaterade uppdrag inom marksanering tillhör kärnverksamheten. Divisionen driver hela eller delar av infrastrukturprojekt från projektering och planering till utförande.


För ytterligare information kontakta:

Mattias Gretzer, regionchef Anläggning Stockholm, Svevia, tfn 070-674 02 42

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se