Artikel bild

Svevia bygger för vindkraft i Ånge

Till hösten 2023 kommer Klevbergets vindkraftpark i Ljungaverk utanför Ånge att stå klar. Svevia har fått uppdraget att utföra mark- och anläggningsarbetet och lägga ner ledningarna till den nya vindkraftparken som kommer att bestå av totalt 24 vindkraftverk.

– Det är på många sätt ett mycket klassiskt uppdrag. Projektet handlar om att anlägga den infrastruktur som behövs för en vindkraftpark. Vi schaktar och bygger upp breda och stabila vägar för transporter av material och utrustning som behövs under anläggningstiden och för transporterna av vindkraftverken som när de står monterade kommer att vara 200 meter höga från marken och upp till rotorns höjd, säger Tobias Olsson, Svevia.

Inför projektet har Svevia varit på plats för att så långt det är möjligt förstå områdets geotekniska förutsättningar, vilket i sin tur påverkar vilken typ av fundament som kommer att anläggas, gravitationsfundament eller bergförankrade fundament.

– Ett gravitationsfundament kan med sin storlek och tyngd bära upp hela vindkraftverket. För ett bergsförankrat fundament fäster vi fundamentet med så kallade linstag som är uppbyggt av vajer. Dessa borras och gjuts fast i berget, förklarar Tobias Olsson.

På Klevberget kommer Svevia både att anlägga gravitationsfundament och bergsförankrade fundament för de totalt 24 vindkraftverken. Utöver fundamenten anlägger Svevia även 24 kranplaner, förlägger det interna kraftnätet och bygger totalt cirka 30 kilometer väg.

Projektet som redan startat utförs på uppdrag av OX2 är värt cirka 250 miljoner kronor. Svevias del av projektet beräknas vara klar i oktober 2023. Hela vindkraftparken förväntas vara klar att tas i drift under hösten 2023. Total installerad effekt är beräknad till, 145 MW och elproduktionen beräknas till ungefär 419 GWh per år, motsvarande el till cirka 416 000 hushåll (utifrån antagandet att varje hushåll i genomsnitt förbrukar 9032 kWh per år och hushåll).

För ytterligare information
Tobias Olsson, entreprenadchef, division Anläggning, Svevia, tfn: 070 – 661 88 96

Presskontakt