Artikel bild

Förbättrat resultat och orderstock på rekordnivå

Svevia fortsätter att växa lönsamt med kraftigt ökad orderingång och omsättning. Rörelseresultatet i andra kvartalet förbättrades och uppgick till 141 miljoner kronor (122). Orderingången uppgick till 3,0 miljarder kronor (2,0) och orderstocken ökade till 12,1 miljarder kronor (11,0), vilket är den högsta nivån någonsin i koncernens historia.

– Svevia levererar återigen ett starkt resultat. Verksamheten går för högtryck och omsättningen ökade med 27 procent i kvartalet. Alla delar i verksamheten bidrar till den positiva utvecklingen och vi ser en stor potential i det nyförvärvade Asfaltbolaget genom stärkt konkurrenskraft i södra Sverige, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef i Svevia.

Det pågående kriget i Ukraina med påföljande sanktioner mot Ryssland skapar brist på flera insatsvaror och ökade priser på drivmedel, vilket ger en ökad finansiell börda för Svevias underleverantörer och kan på sikt påverka Svevias leveranskapacitet.

– Genom långsiktiga samarbeten med leverantörer och ett strategiskt inköpsarbete har vi manövrerat väl och kostnadseffektivt försörjt verksamheten med tillräckliga resurser. Vi stänger kvartalet med orderböckerna fyllda och trots läget i omvärlden är våra marknadsförutsättningar fortsatt gynnsamma, avslutar Anders Gustafsson.


För mer information:

Anders Gustafsson, vd och koncernchef, 08-404 10 00
Tobias Bjurling, CFO, 08-404 10 00.

Se hela rapporten på svevia.se/finansiella-rapporter

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se