Artikel bild

Svevia fortsätter sköta vägarna i Flen

Den kommande vintern och ytterligare minst tre vintrar till är det Svevia, som på uppdrag av Trafikverket, kommer att fortsätta sköta vägunderhållet inom driftområde Flen.

Uppdraget som vägentreprenör omfattar drift och underhåll av de statliga vägarna året om och dygnet runt. Vintertid handlar det i huvudsak om att snöröja och halkbekämpa. Sommartid utförs annan form av vägunderhåll som att laga vägskador, vägräcken, vägskyltar, säkerställa att vägområdet röjs, och att vattnet obehindrat kan passera genom vägtrummor. Alla vägar inspekteras löpande och i uppdraget ingår även beredskap för att året om och dygnet runt finnas tillhands för att snabbt kunna åtgärda hinder eller skador som uppstår på vägarna.

– Vi har alltid beredskap, bevakar väder och väglag för att kunna planera och sätta in resurser för. Även sommartid kan vi snabbt behöva åka ut för att säkra framkomlighet och säkerhet på vägarna. Det kan till exempel vara nerkörda skyltar, saker som trillat av ett släp, ett nedblåst träd eller att hjälpa räddningstjänsten med att stänga av eller städa upp efter en olycka. Våra beredskapshavare har en otrolig lokalkännedom. De kan nästan varje kurva inom vägnätet vilket är till stor fördel när åtgärder planeras men framför allt när resurser snabbt behöver kallas ut, säger Robin Svensson, Svevia.

Vägnätet inom driftområde Flen präglas av att mindre vägar med väg 55 som områdets största pulsåder. Större städer inom driftområdet är Katrineholm, Flen och Vingåker.

– På väg 55 ingår tandemplogning. Det är när båda körfälten plogas i samma riktning vid samma tillfälle. Det är det snabbaste och mest effektiva sättet att snabbt ploga en mittseparerad väg med dubbla körfält.

Svevia som redan idag är entreprenör på området påbörjar sitt nya kontrakt den första september. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår och är värt cirka 32 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta

Robin Svensson, arbetschef, division Drift, telefon, 021-16 40 06

Presskontakt