Artikel bild

Svevia värnar biologisk mångfald i Almås och Mellerud

Mer än 300 kvävereducerande plantor har planterats ut i två av Svevias täkter i Västsverige. Syftet är att hjälpa naturen på traven och skapa förutsättningar för en rikare biologisk mångfald i täktmiljön.

I anläggningsbranschen används miljontals ton stenmaterial varje år som grundläggningsmaterial till mark- och vägarbeten och för att tillverka betong och asfalt.

Sedan 2020 har Svevia, bland annat i Almås och Mellerud, arbetat med att skapa mer levande miljöer i de dammar som ofta uppstår i täkter.

─ När vi spränger för att få loss berget borrar vi hål och fyller det med sprängmedel, som innehåller kväve. Det mesta förgasas och försvinner ut i luften men ibland kan fukt och sprickor i berget göra att lite kväve läcker ner i täktbotten och fastnar där. När vattnet sedan pumpas upp är tanken att växtlighet och sedimentpartiklar ska få resten av kvävet att försvinna. Men det är inte alltid det finns tillräckligt med naturliga växter i en damm, förklarar Lotta Liedberg, råvaruansvarig i Västsverige, Svevia.

I nära samarbete med sakkunniga har Svevia på försök planterat bland annat Gul svärdslilja, Vattenpilört, Igelknopp och Bredkaveldun i en nystartad täkt i Almås utanför Vänersborg.

─ Målet var att hitta växter som inte är för känsliga. Utöver att binda kväve skulle de också passa för att etablera sig på lång sikt. Vi satte drygt 150 växter i Almås och sedan 150 till i en annan täkt i Mellerud.

Och enligt Lotta Liedberg fungerar det.

─ Vi ser mer av groddjur, fåglar och vilt. Även om det inte går att mäta något procentuellt utfall på en Svärdsliljas påverkan på kvävehalten i en damm så är det tydligt att växtligheten gör skillnad. Vi ser också att vi får lägre kvävevärden, säger hon.

Andra åtgärder för mer biologisk mångfald i Svevias täktmiljöer är blomstersådda bullervallar, holkar till häckande berguvar, stenrösen för grodor och kräldjur och återetablering av renlav.

För mer information:

Lotta Liedberg, råvaruansvarig, Svevia, telefon: 031-58 67 62

Presskontakt