Artikel bild

Mats Olsson ny regionchef på Svevia

Svevia har rekryterat Mats Olsson som chef för region Special inom division Anläggning. Regionen är Sverigeövergripande och erbjuder tjänster och specialistkompetens inom grundläggning och marksanering.

– Mats har en bred erfarenhet i branschen och jag är mycket glad att han väljer att komma till Svevia. Det är min övertygelse att Mats personliga egenskaper och ledarskap på ett framgångsrikt sätt kommer att utveckla region Special, säger Per Höglund, divisionschef Anläggning.

Satsningen på region Special och rekryteringen av Mats Olsson är ett led i Svevias specialisering och tillväxtstrategi av anläggningsverksamheten. Mats Olsson kommer närmast från grundläggningsföretaget Hercules och har också en bred bakgrund inom geoteknik.

– Jag tror ingen i branschen har missat Svevias utveckling och positiva resa under de senaste åren. Bolaget är inne i en spännande utvecklingsfas. Jag tycker om att arbeta med affären för grundläggning och ser fram emot att bredda min kompetens inom marksanering, ett erbjudande som känns modernt och helt rätt i tiden när mycket fokus i branschen ligger på miljö och återvinning av massor, säger Mats Olsson.

Mats Olsson tillträder sin tjänst den 21 mars, 2022.

Svevia division Anläggning bygger nya vägar och bygger om befintliga. Även grundläggning, markarbeten, vindkraft och miljörelaterade uppdrag inom marksanering tillhör kärnverksamheten. Divisionen driver hela eller delar av infrastrukturprojekt från projektering och planering till utförande.

För ytterligare information kontakta:
Kontaktperson: Per Höglund, divisionschef Anläggning, telefon: 08-404 10 45


Presskontakt