Artikel bild

Svevia testar kroppskameror för att öka vägarbetares trygghet

Vägarbetare kan ibland ha en tuff arbetsmiljö med stressade, och ibland även aggressiva, trafikanter. För ökad trygghet driver Svevia ett pilotprojekt med kroppskameror och kameror i arbetsfordon.

En grupp som är extra utsatt för påhopp, hot och våld är oskyddade vägtrafikvakter, så kallade flaggvakter. En annan är de som utför drift- och underhållsarbeten i städernas mer centrala delar, manuellt eller med hjälp av små och långsamma fordon och maskiner.

– Systemet har testats av flaggvakter i Göteborg och driftpersonal i Stockholms innerstad. Det är ännu för tidigt att säga något bestämt om resultatet, men det ser hittills bra ut. Flera upplever en ökad trygghet. Försöket fortsätter, säger Andreas Bäckström som är verksamhetsutvecklare på Svevia.

Det är sedan tidigare belagt att kroppskameror fungerar våldsförebyggande. Enligt en brittiskt studie nästan halverades antalet incidenter när anställda på tågstationer fick kroppskameror.

– Vi vill öka våra medarbetares trygghet och på sikt skapa en allmän medvetenhet i samhället om att även vägarbetare kan ha kroppskameror på sig. En medvetenhet som ska förebygga och förhindra brott, och göra att allmänheten får ett mer respektfullt beteende, säger Andreas Bäckström.

Han poängterar att syftet inte är att dokumentera trakasserier eller brott.

– Redan vid trakasserier har det gått alldeles för långt. Syftet är främst att avskräcka och förebygga, ungefär som med fartkameror.

Projektet drivs med stöd av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF). I projektets referensgrupp ingår förutom Svevia, företrädare för flera företag i branschen.

– Projektets resultat kommer att spridas även till andra aktörer. Säkerhetsarbete ska vi inte utföra i konkurrens, utan tillsammans. Dessutom behöver kroppskameror bli vanligt och accepterat inom hela branschen för att vi ska uppnå största effekt, säger Andreas Bäckström.

För mer information:

Andreas Bäckström, verksamhetsutvecklare, Svevia, telefon: 031 – 58 67 40

Presskontakt