Artikel bild
Ny Sifoundersökning visar:

Två av tre svenskar Bilförare kör riskfyllt runt snöröjare och halkbekämpare

Bilister visar inte tillräcklig hänsyn mot dem som arbetar på vägarna, som snöröjare eller halkbekämpare. Det anser två av tre svenskar, enligt en ny Sifoundersökning som Svevia låtit göra inför helgtrafiken. Dessutom visar forskning att många bilförare medvetet bryter regler och utsätter andra för fara genom aggressiv körning.

– En vårdslös attityd i trafiken innebär en direkt fara för alla som arbetar med att hålla vintervägarna säkra och framkomliga. Sakta alltid ned när du närmar dig fordon som plogar eller halkbekämpar – det handlar både om din och vår säkerhet, säger Olle Öberg, divisionschef Drift på Svevia.

I Sifoundersökningen på uppdrag av Svevia svarar två av tre svenskar, 66 procent, att bilförare inte visar tillräcklig hänsyn mot människor som arbetar på och vid vägarna, som snöröjare eller vägarbetare. Ändå svarar en stor majoritet, 85 procent, att de själva tänker på att vägen är en arbetsplats för vägarbetare och snöröjare när de är ute i trafiken.

Jultrafiken står snart för dörren och många svenskar ger sig ut på längre bilresor för att fira jul och nyår med släkt och vänner. Då råder i allmänhet någon form av vinterväglag i stora delar av landet, vilket gör att plogbilar och halkbekämpare arbetar för fullt för att hålla vägarna säkra och framkomliga.

– Kör försiktigt i helgtrafiken, håll avstånd på vägen och ta hellre lite extra tid på dig än att stressa. Vi på Svevia gör allt vi kan för att hålla vintervägarna säkra. Vi vill be dig att göra det du kan och respektera att vägen är vår arbetsplats, säger Olle Öberg.

Forskning som sammanställts av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) visar att omkring var femte bilförare medvetet begår regelbrott i trafiken. En rad studier visar att medvetna felhandlingar utgör huvudorsaken till trafikolyckor. Anledningen är att bilister i denna grupp överskattar sin egen körförmåga och därför inte tycker att de behöver följa de regler som gäller. Dessutom vittnar Svevias incidentrapporter om att många som arbetar ute på vägarna upplever att alltför många bilister kör hänsynslöst förbi såväl vägarbeten som snöröjnings- och halkbekämpningsfordon.

– Ju fler som inser att bilkörning är mer än teknisk körskicklighet och att det handlar om att ta hänsyn till andra, desto säkrare kan vi tillsammans göra trafiken, säger Sonja Forward, doktor i psykologi och forskningsledare på VTI med lång erfarenhet av forskning kring bilisters attityder och beteende.

För mer information, kontakta gärna:
Olle Öberg, divisionschef Drift, Svevia, 070-647 65 58, olle.oberg@svevia.se
Emma Wistrand, presskontakt, 070-216 24 73, emma.wistrand@svevia.se

Tips: Så kör du säkert vid vinterväghållningsfordon
  1. Sänk farten
    Plogbilar, saltbilar och andra arbetsfordon är förarens arbetsplats. Många olyckor inträffar när de blir påkörda bakifrån. Genom att sänka hastigheten bidrar du till en ökad trygghet, för föraren, för dig själv och för andra trafikanter.

  2. Sök ögonkontakt
    Om du har möjlighet, sök ögonkontakt med den mötande föraren innan du passerar. Det minskar risken för missförstånd mellan trafikanter.

  3. Håll avstånd
    Ligg inte precis bakom vinterväghållningsfordon. Ha alltid tålamod, även om det kan upplevas stressande att ligga bakom en plogbil i lägre hastighet än du hade tänkt dig. Plogbilsföraren arbetar för att du och andra ska komma fram och släpper förbi trafiken så snart det finns möjlighet.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Svevia under perioden 1–18 oktober 2021. Totalt tillfrågades 3 252 personer över hela landet.

Så här fördelade sig svaren:

Upplever du att bilförare visar tillräcklig hänsyn mot människor som arbetar på och vid vägarna? Exempelvis snöröjare eller vägarbetare.

Ja, alltid: 2 procent
Ja, ofta: 28 procent
Nej, sällan: 62 procent
Nej, aldrig: 3 procent
Tveksam, vet ej: 5 procent

När du är ute i trafiken, tänker du då på att vägen är en arbetsplats för exempelvis vägarbetare och snöröjare?

Ja, alltid: 41 procent
Ja, ofta: 44 procent
Nej, sällan: 13 procent
Nej, aldrig: 1 procent
Tveksam, vet ej: 2 procent

Presskontakt