Artikel bild

Svevia fortsätter sköta vägunderhållet inom Örnsköldsvik driftområde

De statliga vägnätet i geografin kring Örnsköldsvik ska även i fortsättningen utföras av Svevia. Från och med 1 september förnyas Svevias kontrakt som Trafikverkets vägentreprenör inom driftområdet som totalt omfattar cirka 1 400 kilometer väg.

– Det som framförallt karaktäriserar driftområdet är geografin. Området är en del av Höga kusten med stora höjdskillnader vilket gör att vi har ett kraftigt varierande klimat där nederbörd kan komma i allt från lätt pudersnö till spöregn med bara några kilometer emellan, säger Anders Lindholm, Svevia.

Svevias uppdrag är att säkerställa att vägarna inom driftområdet är säkra och framkomliga. Det innebär bland annat beredskap året om och dygnet runt.

– Vi har alltid någon som bevakar läget på vägarna för att kunna kalla in resurser. Vintertid handlar det framförallt om snöröjning och halkbekämpning, men även under barmarksäsongen ska vi snabbt kunna rycka ut för att säkerställa trafiksäkerheten. Det kan vara nedrasade träd eller föremål på vägen som snabbt måste tas bort eller lite större akutåtgärder som till exempel i augusti förra året när vägen mellan Bredbyn och Mellansel rasade, säger Anders Lindholm.

Trafikflödet inom driftområdet präglas såväl sommar som vinter av turisttrafik på väg till och från Höga kusten samt de som är på väg mot Västerbottens fjällvärld.

– Pulsådern för såväl transporter, pendlare och turister är förstås E4. Men vägnätet består även av 480 kilometer grusväg som framförallt belastas av skogsnäringens timmertransporter och där vi behöver utföra mycket vägunderhåll under barmarksäsongen, säger Lindholm.

Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 66 miljoner kronor per år.

Presskontakt