Artikel bild

Peter Rydell ny biträdande divisionschef inom Drift på Svevia

Svevia har rekryterat Peter Rydell som ny biträdande divisionschef för division Drift. Divisionen är specialiserad på vägunderhåll och har fler än 1000 medarbetare.

– Peter har en bred erfarenhet av Svevia och branschen. Vi är glada att han vill ta sig an denna utmaning. Peters framgång i nuvarande roll har inte undgått någon på bolaget. Det är min övertygelse att Peters personliga egenskaper och ledarskap blir en tillgång i denna roll, säger Olle Öberg, divisionschef för Drift.

Peter Rydell tillträder sin nya tjänst den 1 maj, 2022. Rekrytering för Peters efterträdare är inledd.

– Jag tror på ett ledarskap som skapar engagerade medarbetare och delaktighet och på att fortsätta utveckla den kompetens som finns inom bolaget. Utvecklingen i vägbranschen handlar mycket om att förfina våra arbetsmetoder för utförande och uppföljning med hjälp av digitala lösningar. Enligt mig har Svevia idag de bästa medarbetarna och leder den digitala utvecklingen för drift och underhåll av väg. Den positionen ska vi behålla, säger Peter Rydell.

Peter har arbetat på Svevia i mer än 30 år och varit innehavare av flera viktiga roller som entreprenadingenjör, arbetschef, avdelningschef och nu senast som regionchef för Drift, region Mitt.

Svevia division Drift är marknadsledande på vägunderhåll i Sverige. Kärnverksamheten består av vägunderhåll såsom snöröjning, halkbekämpning samt skötsel av barmark på uppdrag åt Trafikverket, kommuner och privata aktörer på mer än 100 platser i landet. Divisionen är även specialister på att planera och genomföra säkra trafikanordningar.

För ytterligare information kontakta: Olle Öberg, divisionschef Drift, Telefon: 090-17 26 93

Presskontakt