Artikel bild

Orderingång och orderstock på rekordnivå med stabilt resultat

Svevia inledde det första kvartalet starkt. Orderingången uppgick till 5,5 miljarder kronor (5,3) och var den högsta i bolagets historia. Orderstocken var också på rekordnivå och uppgick till 13,5 miljarder kronor (11,9). Rörelseresultatet var i nivå med föregående år och uppgick till -4 miljoner kronor (5) vilket är normalt för säsongen.

– Vi har inlett 2023 mycket starkt med en toppnotering vad gäller både orderingång och orderstock. Trots en turbulent omvärld fortsätter Svevia att växa lönsamt. Det är tydligt att vår specialistinriktning inom vägar och annan infrastruktur ger resultat även i osäkra tider, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef i Svevia.

Den starka orderingången kan framför allt hänföras till division Drift som hade en framgångsrik anbudssäsong inom vägdrift och underhåll. Även divisionerna Anläggning och Industri hade en stark orderingång. Orderstocken var rekordstor och uppgick till 13,5 miljarder kronor (11,9) vid första kvartalets utgång.

– Det finns fortfarande ett stort behov av infrastruktursatsningar där Svevias erfarenhet och kompetens bidrar. En robust infrastruktur är grunden för ett hållbart samhälle och en förutsättning för att stå emot såväl följderna av klimatförändringarna som de utmaningar en osäker omvärld innebär. Här står Svevia redo att bidra, avslutar Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

För mer information:
Anders Gustafsson, vd och koncernchef, 08-404 10 00
Kristian Karlsson, CFO, 08-404 10 00

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se