Artikel bild

Svevia tryggar broarna i Jämtland

Under de närmaste tre åren kommer Svevia att på uppdrag av Trafikverket utföra inspektion, underhåll och löpande reparationer på broarna i Jämtland. Kontraktet sträcker sig från januari är 2024 till december år 2026 och är värt cirka 29 miljoner kronor.

– Även om broar är stora och mycket stabila konstruktioner så utsätts de för dagligt slitage av trafiken, föroreningar, vägsalt, vegetation och nederbörd, säger Marie-Louise Nordén, Svevia.

Kontraktet omfattar de 802 broarna som finns i Jämtland och som ingår i det statliga vägnätet. I kontraktet ingår även Strömsunds bron, där Svevia i samarbete med Trafikverket för något år sedan utarbetade en världsunik metod för att kunna ersätta kablarna som börjat rosta.

– Det projektet var något helt annat än det som det här kontraktet handlar om. Det här kallas integrerat brounderhåll och betyder att vi med löpande inspektion, underhåll och reparationer så långt som möjligt undviker behovet av stora och komplicerade reparationer. Ytterst handlar det förstås om att broarna ska hålla en hög och trafiksäker standard men det är också det mest långsiktigt hållbara sättet att säkerställa en robust infrastruktur, säger Nordén.

Kontraktet omfattar även att åtgärda akuta skador som till exempel att laga ett påkört broräcke.

– Ofta handlar det om någon typ av yttre påverkan – det kan vara olycka eller ett extremt väder som orsakar skador på konstruktionen på ett sätt som påverkar trafiksäkerheten. Det är inte något som går att planera utan då handlar det om att agera snabbt för att minimera skaderisken för trafikanter och på själva bron. Vi har hög beredskap och lång erfarenhet av att åtgärda alla typer av skador som kan uppstå, säger Marie-Louise Nordén.

Svevia innehar även motsvarande kontrakt i angränsande Västernorrland, har de enskilda brounderhållskontrakten för Högakustenbron och Sundsvallsbron och sköter också de kommunala kontrakten för brounderhåll i Östersund, Sundsvall, Sollefteå och Hudiksvall.

Presskontakt