Artikel bild

Förbättrat resultat och historiskt stark orderstock i kvartalet

Svevias rörelseresultat förbättrades i första kvartalet till -11 miljoner kronor (-49) och orderstocken uppgick till 9,9 miljarder kronor (9,3) vilket är den högsta nivån någonsin. Det operativa kassaflödet förbättrades också och uppgick till
195 miljoner kronor (176).

– Svevia har startat året starkt och vi ser ännu ingen påverkan från pågående pandemi. Svevia har ett stort samhällsansvar i vår roll att bygga och underhålla vägar och infrastruktur. I rådande situation arbetar vi hårt med att säkerställa en fortsatt god leverans av våra tjänster och produkter även om situationen skulle förvärras, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

Orderingången var god, 3,0 miljarder kronor (3,2) och orderstocken första kvartalet ökade till 9,9 miljarder kronor (9,3).

– Vår historiskt starka orderstock gör Svevia väl positionerat inför framtiden, så även i denna tid med pågående pandemi. Vi har vänt den negativa utvecklingen i division Anläggning som visade ett positivt resultat för tredje kvartalet i rad. Division Drift har varit framgångsrika i att säkra nya order och stärker sin roll som en av Skandinaviens främsta aktörer inom drift och underhåll. Division Beläggning hade en säsongsmässigt låg omsättning, dock högre än föregående år och med en något förbättrad marginal.

Den framgångsrika strategiska inriktningen om specialister på väg ligger fast.

– Med ett förbättrat resultat i första kvartalet, en historiskt stark orderstock och med vår strategi om specialisering är Svevias förutsättningar goda i en svårbedömd och osäker tid, avslutar Anders Gustafsson.

 

För ytterligare information kontakta:

Anders Gustafsson, vd och koncernchef, Svevia, 08-404 10 00
Tobias Bjurling, ekonomichef, Svevia, 08-404 10 00

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se