Artikel bild

Svevia bekämpar lupiner i Blekinge

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia under de närmaste tre åren att bekämpa lupiner på utpekade vägsträckor i västra Blekinge län. Arbetet utförs inom ramen för ett pilotprojekt med ambitionen att begränsa spridningen av lupiner.

Blomsterlupiner är en av de växter som under många år fått en mycket utbredd spridning längs Sveriges vägar. I ett pilotprojekt som Trafikverket driver utför Svevia slåtterarbetet med en arbetsmaskin som både klipper ner växtligheten längs vägkanten och suger upp växtdelarna för bortforsling och omvandling till biogas.

– Vårt arbete utförs på vägar i västra Blekinge där spridningen av lupiner är påtaglig. Enligt uppdraget ska vi slåttra de utpekade vägsträckorna vid tre tillfällen under barmarksäsongen. Projektet sträcker sig över tre år med början i år och fram till och med år 2025, säger Mathias Söderbom, Svevia.

Totalt är det cirka 110 kilometer väg som kommer att slåttras inom ramen för projektet.

Enligt Trafikverkets beräkningar kommer arbetssättet att resultera i minst 10 000 kubikmeter biogas.

– Det känns både spännande och intressant att vara en del av projektet. Spridningen av lupiner men också av invasiva arter som till exempel parkslide är en påtaglig del av vårt uppdrag som vägentreprenör. Det finns ett behov av kunskap i branschen om metoder som kan minska spridningen och värna om den biologiska mångfalden, säger Mathias Söderbom.

Kontraktet är värt cirka fyra miljoner kronor per år.

För mer information:
Mathias Söderbom, platschef, Svevia, 010-458 12 71
Johan Rydlöv, ekolog och sakkunnig, Trafikverket, 076-786 49 56

Presskontakt