Artikel bild

Svevia bygger om E45 i Storuman

För en mer effektiv godshantering behöver E45 vid Storumanterminalen byggas om. Svevias uppdrag är att dra europavägen över järnvägsspåret genom att höja vägbanken och bygga en plattramsbro som tågen kan passera under. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket i samarbete med Storumans kommun.

Det är mellan E12 och E45 som Storumanterminalen strategiskt ligger placerad. Där ansluter också tvärbanan från kusten till Inlandsbanan. Terminalen hanterar 300 000 kubikmeter skogliga råvaror per år. För att effektivisera godshanteringen och skapa större kapacitet har terminalen byggts om. För att undvika att väg och järnväg korsar varandra ska E45 byggas om.

– Säkra och trygga vägar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Vårt uppdrag här i Storuman är att öka trafiksäkerheten genom att bygga om vägen och skapa en vägbro över järnvägen, säger Lars-Åke Mårtensson, Svevia.

För att E45 ska kunna passera över den nya vägbron behöver den höjas rejält, så mycket som åtta meter ska vägbanken byggas upp.

– Utmaningen i det här projektet är framförallt logistiken med enorma mängder stenmaterial i olika fraktioner som ska byggas upp för att skapa en stabil och hållbar vägbank. Det är minst 100 000 kubikmeter material som ska transporteras hit, läggas på hög och sedan byggas upp. När vägbanken är uppbyggd och klar och bron är på plats så utför vi även det avslutande arbetet med vägräcken, asfalt och vägmarkeringar.

Trots det omfattande arbetet på europavägen är trafiken inte märkbart påverkad.

– Trafiken leds tillfälligt om på en av järnvägterminalens vägar så att vi kan jobba helt ostörd av trafiken, något som vi är mycket tacksamma för. Planeringen underlättas av att inte behöva ta hänsyn till att trafiken ska kunna passera våra arbetsfordon och våra medarbetare som jobbar på vägen.

Projektet som startade under augusti kommer att pågå till hösten 2021. Kontraktet är värt cirka 39 miljoner kronor.


För ytterligare information kontakta:

Lars-Åke Mårtensson, Svevia, tfn; 010 – 458 11 06

Presskontakt