Artikel bild

Svevia reparerar Torpabron i Lilla Edet

Torpabron över Slumpån längs E45 genom Lilla Edet behöver repareras. Svevia utför reparationsarbetet på uppdrag av Trafikverket. Kontraktssumman är cirka 18 miljoner kronor.

– Bron bärs upp av stålbalkar som kommer att blästras tvättas och målas om. Betongen är också ganska illa medfaren på flera delar av bron och behöver åtgärdas liksom delar av broräcket, säger Tommy Källman.

Torpabron är cirka 160 meter lång och går över vattendraget Slumpån.

– För att värna om vattenmiljön och den biologiska mångfalden tar vi hänsyn till fiskarnas reproduktionstid. Då är det extra viktigt att undvika grumling i vattnet. När vi tvättar, blästrar och målar bron så utförs det arbetet med en konstruktion som är tät, för att undvika spill i mark- och vattendrag. Allt vatten vi använder när vi tvättar bron samlas upp i en container för bortforsling.

Svevia har påbörjat arbetet med sin etablering och räknar med att vara igång i april.

– Den här bron byggdes redan 1958, och det är tack vare regelbundna inspektioner och löpande brounderhåll som de här gamla broarna fortfarande håller. På det sättet känns broreparationer alltid som ett meningsfullt och framåtsyftande uppdrag, säger Tommy Källman, Svevia.

Den största delen av arbetet kommer att ske under bron vilket gör att framkomligheten bara kommer att vara delvis påverkad. Projektet beräknas vara klart i november 2023.

Presskontakt