Artikel bild

Svevia reparerar broar i Norrköping

Svevia ska på uppdrag av Norrköpingskommun utföra broreparationer på fyra av kommunens broar. Det välbehövliga underhållet ska vara klart i september.

– Säkra och framkomliga vägar och broar är en förutsättning för att en kommun som Norrköping ska fungera. Väg- och brokonstruktioner slits hela tiden av trafiken men också av tiden, väder och vind. De behöver regelbundet ses över, underhållas och som i det här uppdraget repareras, säger Mathias Kronberg, Svevia.

Det är totalt fyra broar som Svevia kommer att reparera. Det är bron på Vilbergsgatan, bron på Trumpetaregatan samt de två broarna på Lidaleden.

– Vi ska också byta kantbalkar och räcken samt byta tätskiktet på broarna, det betyder att själva körbanan renoveras och får ny asfaltbeläggning.

Trafiken kommer hela tiden att kunna rulla men framkomligheten kommer att bli påverkad.

– Utmaningen i den här typen av uppdrag är alltid trafiken. För att vi ska kunna utföra reparationerna på ett sätt som är säkert för både trafikanterna och för oss så kommer vi att behöva stänga av det ena körfältet. Som på Vilbergsgatan till exempel, som är en viktig led genom Norrköping för både bilar, lokaltrafik och gång- och cykeltrafikanter, med bara ett körfält går trafiken lite långsammare.

Mathias Kronberg hoppas och tror att Norrköpingsborna visar hänsyn och förståelse för att arbetet är nödvändigt och görs för att broarna ska hålla i längden.

Reparationerna kommer att utföras under våren och sommaren och ska vara klart i september. Uppdraget är värt cirka 3,5 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Mathias Kronberg, platschef Svevia, tfn; 010-458 13 37

Presskontakt