Artikel bild

Sara Tocklin och Mathilda Scott i nya chefsroller på Svevia

Svevia fortsätter att växa lönsamt och för att kunna möta kundernas efterfrågan effektivt satsar företaget på en ny organisation för koncernstaberna. Sara Tocklin tillträder som Direktör HR och affärsstöd och Mathilda Scott blir ny koncern HR-chef.

– Svevia är ett stort företag som har behållit många av det mindre företagets fördelar. Med en platt organisation och korta beslutsvägar skapar vi den flexibilitet och handlingskraft som krävs för att leda företaget i en värld i förändring. I takt med att efterfrågan växer, ökar också förväntningarna på ett effektivt och samordnat affärsstöd från koncernens staber. Det är av den anledningen som HR, IT, Inköp, Kvalitet, Juridik samt Miljö och klimat knyts samman, berättar Sara Tocklin.

Som en ytterligare konsekvens av att Svevia växer och som ett led i Svevias strategi framåt, krävs också en kraftfull satsning på att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Det koncerngemensamma HR-arbetet kommer att ledas av Mathilda Scott, tidigare chef Kompetensförsörjning. Hon tillträdde sin roll som koncern HR-chef den 1 september.

– På Svevia och i hela branschen råder kompetensbrist. Samtidigt kräver vår tillväxtplan nya medarbetare, tillika ett behov av att utveckla och behålla redan befintliga. Vi behöver hitta nya innovativa sätt att locka till oss fler medarbetare som speglar samhället i stort. Svevia strävar efter att skapa förutsättningarna för ett modernt ledarskap i en bransch som historiskt sett präglats av homogena grupper och ”machokultur”. Här ligger vi i framkant bland annat genom att vara först ut att mäta machoindex i branschen och erbjuda individuell coachning till alla medarbetare, säger Mathilda Scott.

Sara Tocklin och Mathilda Scott tillträdde sina nya tjänster den 1 september.

För ytterligare information:
Sara Tocklin, HR-direktör och stabschef, Svevia, telefon: 08 – 404 10 00.

Presskontakt