Artikel bild

Svevia bygger säkrare väg mellan Målilla och Hultsfred

Svevia har fått uppdraget att bygga om väg 23 mellan Målilla och Hultsfred. För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten ska den cirka 10 kilometer långa vägsträckan bli mittseparerad och vara färdigställd december 2022.

Vägsträckan som idag är en nio meter bred tvåfältsväg ska byggas om till en mittseparerad väg.

– Sträckan trafikeras av cirka 5 200 fordon per dygn och kommer växla mellan att vara en så kallad 2+1 väg medan delar av sträckan endast har ett körfält på varje sida om mittsepareringen, berättar Johan Andersson, Svevia.

Uppdraget omfattar även röjning av skog, losshållning av berg, anpassning till anslutande enskilda vägar, bullerskyddsvallar, bullerskyddsplank, omdragning av el- och telekablar samt busshållplatser, restaurering av vissa vägtrummor, samt en rörbro.

Under ombyggnationen kommer framkomligheten att påverkas på den del av sträckan där arbete utförs.

– Den passerande trafiken är alltid en utmaning för oss som jobbar med att bygga och underhålla vägar. Under arbetets gång kommer vi att behöva ställa ut trafikanordningar, skyddsbarriärer och göra hastighetsbegränsningar för att skapa en säker trafikmiljö för såväl trafikanter som för våra medarbetare som arbetar i arbetsfordon och ute på vägen.

Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket, startar under juni månad och ska vara färdigställt i december 2022. Kontraktet är värt cirka 160 miljoner kronor.


För ytterligare information kontakta:

Johan Andersson, arbetschef, Svevia, tfn; 013 – 24 46 06

Presskontakt