Artikel bild

Josefin Lundström ny råvaruchef på Svevia

Josefin Lundström har tillträtt som ny råvaruchef på Svevia inom division Industri. Som råvaruchef är hennes uppdrag att leda det långsiktigt strategiska arbetet med Svevias materialförsörjning på nationell nivå.

Råvarugruppens uppdrag är att hitta, utveckla och förvalta de materialtäkter som utgör grunden för Svevias värdekedja.

– Jag är mycket nöjd med den här rekryteringen. Josefin har stor kompetens inom mark och geologi och lång erfarenhet av råvarubranschen. Hon är en noggrann person med stor analytisk förmåga och med ett stort förtroende inom råvarugruppen och inom Svevia. Det är min övertygelse att hon framgångsrikt kommer att leda arbetet, säger Pär Gustafsson, avdelningschef Ballast, division Industri.

Josefin Lundström är utbildad geovetare. Hon har arbetat på Svevia sedan 2012 som råvaruansvarig inom flera olika geografier i norra Sverige, senast inom Västerbotten.

– Jag har varit på Svevia som en del av råvarugruppen under många år och vet vilken kompetent och produktiv arbetsgrupp jag får förtroendet att leda. Vi har en enorm utmaning med de omfattande tillståndsprocesser som vi navigerar för att leverera täkter. Vårt uppdrag är att lägga grunden för Svevias långsiktiga arbete med att bidra till en hållbar och robust infrastruktur i Sverige. Det ska bli roligt att fortsätta det arbetet med mina kollegor i min nya roll.


Presskontakt