Artikel bild

1 200 granpålar för att säkra vägen

Väg 741 mellan Ånäset och Estersmark i Västerbotten har fått allvarliga sättningar och ska nu åtgärdas genom att åtta meter långa granpålar, trycks ner i vägkonstruktionen för att skapa stabilitet.

– Det är ett akut stabilitetsbrott som uppstått i vägen intill brofästet på bron över Kålabodaån. Min erfarenhet är att när den här typen av skador uppstår så tvekar inte Trafikverket att genast agera. Det handlar om att kunna trygga trafiksäkerheten, förklarar Daniel Lambertsson, Svevia.

På grund av rasrisken är vägen avstängd och trafiken leds om tills skadan är åtgärdad. För att återskapa stabiliteten kommer vägen att förstärkas med granpålar, något som enligt Lambertsson en ganska vanlig och väl beprövad metod.

– Den ursprungliga vägens konstruktion närmast bron är redan från början uppbyggd med gran- och tallpålar. Nu har vi tillfälligt schaktat bort stora delar av vägens övebyggnadsmaterial för att komma åt att undersöka skicket på de gamla pålarna samt utföra kompletterande provtagning. Granpålarna som levereras hit är åtta meter långa, med en bottendiameter på cirka 20 centimeter. De ska pålas ner i jorden parallellt med de gamla pålarna, med toppen nedåt och fördelas jämnt över vägkonstruktionen. För att utföra just den delen av projektet finns kollegorna från Svevias specialenhet för grundläggning på plats.

Daniel Lambertsson berättar att alla sträckor på det statliga vägnätet i Sverige inspekteras regelbundet av Trafikverkets vägentreprenörer. På just den här sträckan är det Svevia som är entreprenör och som sköter vägunderhållet.

– De sättningar som tidigare förekommit på sträckan är en av många som vi och Trafikverket fört en dialog om. Vi som sköter om en vägsträcka under årets alla dagar har ett ansvar att rapportera om vi ser öppna skador eller förändringar som kan tyda på skador i vägen eller vägområdet. Ofta tittar vi närmare på dem tillsammans med Trafikverket. För Trafikverkets del handlar det om att få en överblick av vägnätets status för att långsiktigt planera underhållet utifrån de medel de har att tillgå, något som säkert inte alltid är så enkelt. Och så klart att snabbt ingripa när den här typen av akuta skador uppstår.

Projektet som är i fullgång beräknas vara klart i månadsskiftet mars-april.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Lambertsson, entreprenadchef, division Drift i Umeå, telefon: 010 – 458 15 28

Presskontakt