Artikel bild

Positivt kassaflöde och förbättrat resultat

Svevias rörelseresultat i tredje kvartalet uppgick till 137 miljoner kronor (133). Det ackumulerade rörelseresultatet förbättrades med 181 miljoner kronor och uppgick till 213 miljoner kronor. Det operativa kassaflödet förbättrades i kvartalet och uppgick till 5 miljoner kronor (-247).

– Svevia gör ett starkt resultat i tredje kvartalet där samtliga divisioner och Arento levererade stabila resultat i nivå med föregående år. Rörelseresultatet för perioden januari till september ökade avsevärt jämfört med föregående år, tack vare ett förbättrat resultat i division Anläggning. Svevias finansiella ställning är god med ett för säsongen starkt operativt kassaflöde, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

Orderingången var fortsatt hög och uppgick i tredje kvartalet till 1,2 miljarder kronor (1,5).

– Vi kan skönja effekter från coronapandemin hos division Industri (tidigare division Beläggning) men vi bedömer fortsatt att pandemin inte kommer att ha någon väsentligt negativ inverkan på koncernen. Vår orderstock ökade under perioden med 1,3 miljarder kronor som en följd av stark orderingång från driftupphandlingen tidigare under året.

Årets medarbetarundersökning visar att andelen medarbetare som vill rekommendera Svevia som arbetsgivare är mycket hög.

– Våra engagerade medarbetare, tillsammans med det starka resultatet och ett kraftigt förbättrat kassaflöde ger goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt, avslutar Anders Gustafsson.


För ytterligare information kontakta:

Anders Gustafsson, vd och koncernchef, Svevia, 08-404 10 00
Tobias Bjurling, CFO, Svevia, 08-404 10 00

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se