Artikel bild

Svevia sköter om vägarna i Lycksele

Det är Svevia som på uppdrag av Trafikverket kommer att fortsätta som vägentreprenör på de statliga vägarna i Lycksele driftområde.

– Arbetet präglas mycket av E12 som går som en pulsåder genom driftområdet och som är en viktig trafikled för transporter, pendlare och turister, säger Jonas Fredriksson, Svevia.

Uppdraget är att året om och dygnet runt göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll som att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

Områdets vägar bevakas av Svevias jourverksamhet dygnet runt. Till sin hjälp har de Trafikverkets väderinformationssystem, meteorologiska rapporter samt egna väginspektioner. Vintertid ligger fokus på att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga.

– Det är en utmaning att dygnet runt hålla full koll på temperatur och nederbörd i ett så stort geografiskt område som ett driftområde är, något som alla vägentreprenörer brottas med. Under vintern som gått har temperaturen inom Lycksele växlat från femton minus till tre plusgrader inom ett dygn. Inom några timmar kan vi på en och samma sträcka både ha hunnit ploga undan snö i minusgrader för att sedan åka ut och halkbekämpa i plusgrader.

Lycksele driftområde består totalt av 978 kilometer väg varav 453 kilometer är grusväg. Det nya kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår och är värt cirka 28 miljoner kronor per år.


För ytterligare information kontakta:

Jonas Fredriksson, arbetschef, tfn; 010 – 458 19 36

Presskontakt