Artikel bild

Svevia forsätter som vägentreprenör i Storuman

Vägunderhållet inom Trafikverkets driftområde Storuman kommer även i fortsättningen att utföras av Svevia. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två år.

Svevias uppdrag omfattar löpande vägunderhåll året om och dygnet runt. Vägstationen finns placerad i Storuman men åtgärderna sträcker sig från Blåviksjön i öster till Norska gränsen i väster samt från Fianberg i söder till länsgränsen mot Norrbotten. Totalt handlar det om 1 430 kilometer väg varav 619 kilometer består av grusvägar.

– Trafiken i området präglas framförallt av en hårt trafikerad E12 till och från Hemavan och Tärnaby. Hit reser turister året om men det är framförallt under vintersäsongen som trafiken är som mest intensiv. Delar av områdets grusvägarna belastas av skogsindustrins timmertransporter till framförallt Storuman där det finns en omlastningsterminal för timmer från väg till järnväg, säger Vanja Fältén, Svevia.

Vintertid handlar det i huvudsak om snöröjning och halkbekämpning. Under barmarksäsongen utförs löpande underhåll av vägar, diken och den utrustning som finns inom vägområdet som till exempel vägräcken och vägskyltar. I kontraktet ingår beredskap dygnet runt, vinter som sommar för att omgående kunna kalla in resurser för snabba åtgärder vid behov

Området korsas av två europavägar, E45 och E12, med krav på hög beredskap för vintervägunderhåll och utryckning vid andra typer av hinder och risker för trafiksäkerheten som kan uppstå under barmarksäsongen.

– Det kan vara allt från nedfallna träd och påkörda djur eller andra typer av hinder som utgör en fara för trafikanterna, säger Vanja Fältén.
I driftområdet finns Sveriges största naturreservat Vindelfjällen, vilket sammanfaller med Natura 2000 området.

Kontraktet är värt cirka 66 miljoner kronor per år.

Presskontakt