Artikel bild

Vägarna i Edsbyn ska skötas av Svevia

Svevia får fortsatt förtroende av Trafikverket att utföra underhållet av de statliga vägarna inom Edsbyns driftområde. Kontraktet sträcker sig över minst fyra år och startar den 1 september.

– Det som framför allt präglar uppdraget är områdets skiftande geografi. Här finns både ett flackt och ett mer höglänt landskap vilket gör att typen av åtgärder som vi behöver sätta in kan variera kraftigt. När det till exempel regnar i Edsbyn och vi kallar ut resurser för att halkbekämpa, så är det snöfall och snöplogning som gäller i Harsa, säger Anders Lindholm, Svevia.

Totalt handlar det om 826 kilometer väg varav 137 kilometer är grusväg. Driftområdet sträcker sig i huvudsak över kommunerna Ovanåker, Ljusdal och Bollnäs samt mindre delar av Rättvik- och Ockelbo kommun.

– Som vägentreprenör sköter vi det löpande underhållet av vägarna året om och dygnet runt. Spontant tänker de flesta på det vi gör vintertid, halkbekämpar och plogar snö. Men även under barmarksäsongen finns det mycket underhåll som behöver utföras på vägarna. Det kan handla om mindre vägskador som behöver åtgärdas. Vi sköter även om vägtrummor, diken, vägskyltar och all slags utrustning som finns inom vägområdet. Kontraktet omfattar beredskap året om och dygnet runt, säger Anders Lindholm.

Områdets två stora trafikleder är riksväg 50 och riksväg 84. I kontraktet som är värt cirka 33 miljoner kronor per år, finns möjlighet till ytterligare två optionsår.

Presskontakt