Artikel bild

Svevia förbättrar vägar i Västerbotten

Under sommaren utför Svevia förstärkningsåtgärder för bättre bärighet på E45 mellan Slagnäs – Buresjön samt på E12 från Bäckmark till vägskäl 1107. Svevia har även fått uppdrag att förbättra och laga asfaltsbeläggning inom hela Västerbottens län.

– Årets vinter har gått hårt åt vägarna i Västerbotten. Det beror framförallt på den rikliga nederbörd som vi haft under både hösten och vintern i länet, som gör att underhållsbehovet är stort. Säkra och framkomliga vägar är en förutsättning för viktiga näringar som skogsindustrin, biltestindustrin och turismen, men också för alla oss som bor här, säger Bengt-Olof Forsberg, Svevia.

På E45 mellan Slagnäs och Buresjön kommer bärighetshöjande åtgärder att utföras. Det innebär att vägen fräses upp, får ett nytt bärlager och ett nytt slitlager. Totalt uppskattas cirka 36 000 ton asfalt läggas ut på sträckan. Uppdraget ska vara avslutat till hösten.

Även på E12 från byn Bäckmark och cirka 21 kilometer västerut, till vägskäl 1107, ska bärighetshöjande åtgärder utföras. Det projektet pågår under två säsonger och slutförs under hösten 2022.

– Den här sträckningen av E12 har både spårbildning och krackelerad beläggning på långa sträckor, och håller i dagsläget inte den standard som förväntas på en europaväg, säger Bengt-Olof Forsberg.

I Svevias uppdrag ingår även att se över vägtrummor, dikesslänter och stödkanter.

Utöver de två vägförstärkningsprojekten så har Svevia även vunnit ett uppdrag för att förbättra och laga beläggning på flera olika ställen i Västerbotten.

– Prioriteringen av vilka förbättringarna som ska göras styrs av Trafikverket. Vi räknar med att lägga ut minst 14 000 ton asfalt för dessa åtgärder.

Arbetet med att förbättra och asfaltera kommer att innebära att framkomligheten på aktuella sträckor påverkas tillfälligt.

– För att trygga trafiksäkerheten och arbetsmiljön för våra medarbetare i arbetsfordon och på vägen kommer vi att behöva sänka hastigheten. Det måste vara säkert att arbeta på och vid väg, avslutar Bengt-Olof Forsberg.

Samtliga projekt utförs på uppdrag av Trafikverket och är tillsammans värt cirka 60 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Bengt-Olof Forsberg, arbetschef, Svevia, tfn; 090 – 17 27 57

Presskontakt