De långsiktiga marknadsutsikterna är goda. Svevia är ett stabilt företag med hög kompetens och god finansiell ställning där en majoritet av vår verksamhet har en sund lönsamhet, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef.

Nedskrivningar i vindkraftsprojekt och ökade kostnader påverkar resultatet negativt

Svevia redovisar ett rörelseresultat för 2023 om 72 miljoner kronor (422). Under fjärde kvartalet försvagades Svevias rörelseresultat till -100 miljoner kronor (108). Orderingången ökade under perioden till 3,1 miljarder kronor (2,2), vilket medförde att orderstocken vid årets slut uppgick till 12,4 miljarder kronor (10,3). ​

Svevia lämnar ett utmanande år bakom sig. Under hösten initierade vi ett åtgärdsprogram för att anpassa kostnadsmassan och organisationen efter en svagare konjunktur. Inför det kommande året är det glädjande att konstatera att värdet på orderstocken ökade med 21 procent i år, vilket är en styrka när vi ser en fortsatt osäker marknadssituation under 2024, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef i Svevia.

Försämringen av rörelseresultatet i kvartalet var främst hänförbart till nedskrivningar i ett stort vindkraftsprojekt inom divisionen Anläggning samt ökad prispress som har gjort att verksamheten erhållit färre anbud. Division Industri har haft en kortare säsong till följd av den tidiga vintern, vilket påverkat omsättningen och rörelseresultatet negativt.

De långsiktiga marknadsutsikterna är goda. Svevia är ett stabilt företag med hög kompetens och god finansiell ställning där en majoritet av vår verksamhet har en sund lönsamhet, avslutar Joachim Hallengren, vd och koncernchef.

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se