Artikel bild

Svevia utför ombyggnad av kaj vid Göteborgs hamn

Svevia ska på uppdrag av Göteborgs hamn utföra en ut- och ombyggnation av en kajplats. Uppdraget omfattar pålning och anläggningsarbete. Projektet som startat under första veckan i januari beräknas vara klart inom ett år. Uppdraget är värt cirka 35 miljoner kronor.

Göteborgs Hamn AB spelar en viktig roll för det lokala och nationella näringslivet. I hamnen finns ett behov av löpande underhåll och nybyggnation. Svevias uppdrag omfattar en utbyggnad av kaj 710 och är en del av Göteborgs hamns arbete med att utveckla och effektivisera hamnen.

– En enkel beskrivning av projektet är att vi genom pålning först skapar en stabil grund, där vi sedan kan anlägga en ny yta som förlänger den befintliga kajen, säger Håkan Lysell, Svevia.

Totalt kommer 84 pålar att borras ner i berggrunden under vattnet. Djupet är mellan 20 och 35 meter ner i vattnet. Delar av den befintliga kajen kommer bilas bort för att sedan genom armering, formarbete och gjutning förlängas med cirka 10 meter. Den största delen av pålarna kommer att kunna borras i från land. För ett tiotal pålar kommer arbetet att ske från en pråm.

– Uppdragets tekniska utmaning handlar mest om vattendjupet och storleken på pålarna. Anläggningsarbete vid vatten är också förknippat med särskilda parametrar för vår säkerhetsarbete, samt att visa stor hänsyn till den vattenmiljö vi arbetar i, säger Håkan Lysell.

För att undvika skadlig grumling utförs pålningsarbetet under en begränsad period fram till sista mars. I samband med att pålarna borras fast trycks sediment från havsbotten upp genom pålningsröret och samlas upp i sedimenteringstankar. Dessa separerar ut rent havsvatten som efter provtagning kan tömmas tillbaka vid hamnen.

Uppdraget är en generalentreprenad och beräknas vara klart till årsskiftet 2024-2025. Kontraktsvärdet är cirka 35 miljoner kronor.

Presskontakt