Artikel bild

Svevia sköter Österlens vägar i fyra år till

Svevia kommer att fortsätta som vägentreprenör på Österlen. Från och med den första september startar en ny kontraktsperiod för drift och underhåll av statliga vägar inom Österlens driftområde.

Driftområdet omfattar cirka 1 050 kilometer väg varav 95 kilometer utgörs av gång- och cykelbanor och 45 kilometer av grusväg.

– Det här är till största del ett högtrafikerat område, där E65 genom Ystad är navet för en stor mängd tunga transporter. Det är också Skånes kanske mest turistintensiva del av landet från påsk och fram till Kiviks marknad på hösten, säger Pär Edgren, Svevia.

Svevias uppdrag är att vintertid halkbekämpa, ploga snö och ta undan de snödrev som ofta uppstår i det flacka landskapet på Österlen. Under barmarksäsongen utförs löpande underhåll av vägen och den utrustning som finns i anslutningen till vägen som till exempel vägräcken, mitträcken, skyltar.

– Här är det viktigt att diken, vägtrummor och andra avvattningsåtgärder fungerar så bra som möjligt då stora delar av vägnätet omges av platt jordbruksmark vilket kan vara utmanande när det kommer stora nederbördsmängder i området, säger Pär Edgren.

Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår och är värt cirka 36 miljoner kronor per år. Uppdragsgivare är Trafikverket.

Presskontakt