Artikel bild

Svevia får nya kommunala asfaltuppdrag i Värmland

Från och med i år är det Svevia som på uppdrag av Hammarö kommun och Hagfors kommun ska utföra asfaltering och renovering av kommunens gator och ytor. Svevia har tecknat kontrakt med respektive kommun som båda gäller från och med 1 januari i år.

– Uppdragen i Hammarö och i Hagfors är grunden identiska och handlar om gatuunderhåll av de båda kommunernas större trafikleder, stads- och villagator, gång- och cykelvägar samt övriga kommunala ytor som till exempel parkerings- och fastighetsytor. Underhållsarbetet omfattar nyutläggning av asfalt men också till exempel att riva bort gammal asfalt och att reparera sträckor där asfalten skadats. Uppdraget kommer även omfatta mindre markrelaterade uppdrag som enklare grävarbeten och att vid behov byta ut kantsten eller kanske ersätta en gatubrunn, säger Andreas Kristiansson, Svevia.


De två kontrakten som båda är ramavtal, gäller från och med 1 januari 2022 och kan som längst sträcka sig över fyra år, men förnyas ett år i taget. De omfattar både kommunernas och de kommunala bolagens gator och ytor. Exakt vilka sträckor som kommer att åtgärdas är ännu inte planerat.


– Det är respektive kommun som bestämmer vilka gator och ytor som ska åtgärdas under säsongen och i vilken ordning. Men det är fortfarande vinter i Värmland så det dröjer ytterligare ett tag innan uppdraget startar. Vi kommer tidigast att komma i gång i slutet av april, avslutar Andreas Kristiansson.

För ytterligare information kontakta: Andreas Kristiansson, arbetschef, division Industri, telefon: 070 – 278 97 72


Presskontakt