Publicerad 2018-09-24

​​Markjobb i Stockholm innerstad

Svevia ska på uppdrag av Stockholm stad sköta det löpande arbetet med att utföra markarbeten i innerstan. Avtalet börjar gälla från och med april 2019.

Uppdraget omfattar markarbeten som ombyggnader av gator, gångbanor och dagvattenledningar, men även underhåll och reparationer.

- I en stad sker det hela tiden ett slitage på vägar och gator. Det kan vara trädrötter som orsakar sprickbildning i asfalten, kantstenar som behöver fixas till eller nya plattläggningar som behöver utföras, säger Nils Balstedt, Svevia.

Avtalet är ett ramavtal vilket betyder att uppdragen beställs efter det behov som uppstår och anpassas löpande beroende på vilka prioriteringar som Stockholm stad väljer att göra.

- Tillsammans med våra övriga uppdrag för Stockholm stad och våra andra kunder i Stockholm gör det här att vi har ett stort behov att nyrekrytera. Vi har en mycket god marknad och söker ständigt efter nya medarbetare.

Att utföra markjobb inne i en storstad med en ständig ström av bilar och mycket människor är förknippat med framförallt logistiska utmaningar.

- För oss som jobbar i Stockholm är det en del av vår arbetsvardag. Det handlar framförallt om att ha en bra och smart planering. Ska vi lägga nya plattor får det inte vara någon ställtid, jobbet måste göras direkt och det ska utföras med minsta möjliga störning vilket i vissa fall kan betyda två timmar på morgonen innan den värsta rusningen startat.

Ramavtalet gäller från och med den första april 2019, sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare två optionsår. Anbudet är värt cirka 30 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta:

Nils Balstedt, arbetschef, Svevia, tfn; 08-404 10 50

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 1800 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.