Publicerad 2018-08-31

Vägunderhåll en miljonaffär för Svevia

Den 1 september startar många kontrakt för vintervägunderhållet av Sveriges vägar och gator. En affär som är värd miljoner.

Kontrakten för de statliga vägarna ansvarar Trafikverket för medan det är kommunerna som ansvarar för det kommunala gatunätet.

I tre av Trafikverkets driftområden går Svevia in som nya entreprenörer. Det är i driftområdena Eksjö, Tierp och Söderköping. Nya kontrakt där Svevia fortsätter som entreprenör är Arjeplog, Krokom, Örnsköldsvik, Enköping, Hallsberg, Järna.

– Vi räknade hem nio av de 24 driftområden som Trafikverket upphandlade det här året, säger Olle Öberg, Svevia.

Några av de kommuner där Svevia utför drift och underhåll är Härnösand, stora delar av Stockholms stad samt många av Stockholm kranskommuner.

– Svevia är Sveriges största driftentreprenör. Utöver Trafikverkets kontrakt räknar vi varje år även på ett stort antal underhållskontrakt för kommuner och privata näringsidkare. Vi sköter drift och underhåll på ungefär hälften av Trafikverkets driftområden och har även förtroendet i flera kommuner. För oss är driftaffären är värd miljoner.

Uppdraget för drift och underhåll av vägar omfattar oftast löpande underhåll av vägar och gator året om vilket vintertid framförallt betyder snöröjning och halkbekämpning.

– Branschen för vägunderhåll är inne i en spännande utveckling just nu. Modern teknik skapar helt nya möjligheter. Vi driver själva pilotprojekt för automatiserade lösningar för halkbekämpning med artificiell intelligens. Det här är en utveckling som kommer att förändra förutsättningarna för framtidens vägunderhåll.


För ytterligare information kontakta:

Olle Öberg, divisionschef Drift, Svevia, tfn; 090-17 26 93

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 2000 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.