Publicerad 2018-06-29

Svevia får 20-årigt driftkontrakt på Norges största vägprojekt

När den nya vägsträckningen mellan Løten och Elverum är färdigbyggd ska Svevia sköta drift- och underhållsarbetet under 20 år. Uppdraget stärker Svevias ställning som vägentreprenörer och specialist på vägunderhåll i Norge.

Projektet att bygga en ny riksväg, Rv.3/25 är det största Norska vägprojektet någonsin. Projektet drivs som ett OPS-projekt och har räknats hem av Skanska. I kontraktet ingår drift- och underhåll av vägsträckan under 20 år, ett arbete som Svevia kommer att utföra på uppdrag av Skanska.

– Kontraktets storlek och det faktum att det sträcker sig över 20 år ger Svevia Norge en långsiktig och stabil grund för att i lugn och ro arbeta vidare med att utveckla och etablera nya innovativa lösningar för drift och underhåll av vägar, säger Lars Reitan, vd, Svevia Norge.

Det nya uppdraget är enligt Lars Reitan en milstolpe då Svevia nu etablerar sig i en ny norsk geografi. Svevia har sedan uppstarten 2011 varit etablerade i Nordnorge med flera drift- och underhållsuppdrag och även skött vägunderhållet för driftområden i Trøndelag.

OPS-projektet, projektering, nybyggnation samt drift- och underhåll under 20 år.

– Vi ser mycket positivt på kontraktsformen OPS-kontrakt. Kontraktslängden öppnar för nya möjligheter och samarbeten. Under anbudsarbetet har vi haft ett spännande och konstruktivt samarbete med Skanska. Under byggnationerna kommer vi att fortsätta bidra med våra kunskaper om hur vägkonstruktionen och drift- och underhållsarbetet tillsammans kan samverka för en långsiktig hållbarhet och ökad trafiksäkerhet. Kontraktsformen har många likheter med Statens vegvesens utvecklingskontrakt på Helgeland, där Svevia är underentreprenör med ansvar för vägunderhållet på både E6 Helgeland Nord, på uppdrag för Betonmast Hæhre, och på E6 Helgeland Sør, på uppdrag av Skanska. Båda dessa kontrakt har en avtalsperiod på 15 år.

Uppdraget omfattar att sköta vägunderhållet på den 25 kilometer långa sträckan samt se till att vägarna hålls säkra och framkomliga. För att kunna göra det har Svevia en jourverksamhet som bevakar vägarna dygnet runt, vardag som helgdag. Vintertid betyder det att snöröja, halkbekämpa. Sommartid utförs löpande vägunderhåll.

För ytterligare information kontakta: Lars Reitan, vd, Svevia Norge AS, tfn: +47 93480058

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 2000 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.