Publicerad 2018-06-19

Snöröjning på Lidingö ska skötas av Svevia

Även i fortsättning kommer Svevia att ta hand om vintervägunderhållet på Lidingö. Ett nytt kontrakt är påskrivet som sträcker sig över tre år med möjlighet till ytterligare tre optionsår.

– Vi har skött om snöröjningen och sandupptagningen på Lidingö de senaste fem åren, säger Nils Balstedt, Svevia.

Svevia som sköter ett flertal kommuner i Stockholm med omnejd är också Sveriges största entreprenör för drift och underhåll på de statliga vägarna.

– Vi har beredskap dygnet runt och samarbetar med olika lokala entreprenörer på de områden där vi inte har egna resurser.

I vilken ordning en gata eller område snöröjs styrs av kontraktet.

– Lidingö Stad vill att vi först ska prioritera gång och cykelstråken, efter det röjs bussgator och Lidingöbron, sedan kommer villakvarteren.

När vintersäsongen är avslutat är det Svevias uppdrag att ta reda på den sand som efter vinterns halkbekämpning ligger kvar på gång- cykelstråken och gatorna.


För ytterligare information kontakta:

Nils Balstedt, arbetschef, Svevia, tfn: 08 – 404 10 50

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 2000 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.