Publicerad 2018-06-05

Svevia anlägger grönytor vid nya kliniken i Vadstena

I Vadstena byggs den rättspsykiatriska kliniken om. Svevia har fått uppdraget att anlägga klinikens innergårdar och yttre miljö.

Uppdraget omfattar anläggning av utomhusytor. På fyra av klinikens innergårdar ska Svevia anlägga gräsytor samt gångytor i platsgjuten betong. Utanför kliniken ska Svevia bygga infartsvägar, parkeringsytor, utföra förberedande grävningsarbete för belysning och anlägga de gång- och cykelvägar som binder ihop klinikens område.

Klinikens gamla byggnader rivs och de nya byggs samtidigt som verksamheten pågår, en process som gör att Svevias uppdrag, som är ett förhållandevis litet markprojekt, sträcker sig över en ovanligt lång period med ett kontrakt fram till år 2021.

– Vi startar vårt uppdrag i mitten av juni. I vanliga fall gör vi allt arbete på en gång. I det här projektet får vi komma tillbaka och utföra delar av det i takt med att kliniken färdigställs, berättar Erik Svanäng, Svevia.

Verksamhetens höga säkerhetskrav är också lite annorlunda jämfört med Svevias vanliga anläggningsuppdrag.

– Svevia utför varje år olika typer av anläggningsuppdrag för kunder som till exempel Fortifikationsverket och inne på kärnkraftsanläggningar och liknande, så vi har goda rutiner för den typen av projekt. Men för den enskilda medarbetaren känns det nog lite ovant.

Arbetet utförs på uppdrag av Region Östergötland och är värt cirka 16 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Erik Svanäng, arbetschef, Svevia, tfn: 013-24 46 13

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 2000 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.