Publicerad 2017-11-16

Svevia först i byggbranschen med vätgasbil

Svevia kommer att använda två vätgasdrivna bränslecellsbilar som inspektionsbilar på vägarna i Umeå. Vätgasbilar släpper enbart ut vattenånga och ger alltså noll utsläpp.

Vi vill utvärdera ett helt fossilfritt alternativ för vår verksamhet. Samtidigt visar vi att Svevia driver utvecklingen inom vägbranschen, säger Mats Granberg, Svevia.

Driftområde Umeå som är Sveriges näst största omfattar cirka 1740 kilometer väg och sköts av Svevia på uppdrag av Trafikverket. Från och med årsskiftet kommer Svevia att använda två vätgasbilar som inspektionsbilar i uppdraget.

– Vi vill göra skillnad för framtiden och bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett sätt som är modernt och långsiktigt hållbart. Att minska vår miljöpåverkan är ett av våra hållbarhetsmål och en stor utmaning för hela branschen. Tekniken med vätgasdrivna bränslecellsfordon är intressant eftersom de ger noll utsläpp av fossila bränslen, säger Mats Granberg, Svevia.

I Trafikverkets upphandling av driftkontraktet för Umeå fanns en CO2-bonus, en extra ekonomisk ersättning, om utsläppen av koldioxid sänks.

– Det blev den uppmuntran vi behövde. Vi hade redan tittat på tekniken med vätgas och här öppnades en möjlighet att använda den i vårt uppdrag. Två inspektionsbilar som tillsammans kör cirka 6000 mil under ett år, blir en miljöbesparing på 10 ton farliga utsläpp. Det är ett steg på väg mot en mer hållbar miljö. En bränslecellsbil som tankas med vätgas avger endast vattenånga. Man skulle kunna säga att man kan dricka avgaserna.

Än så länge finns det totalt bara fyra tankstationer för vätgas i Sverige. I samarbete med vätgasleverantören Oazer, hyr Svevia en demostation för vätgas som kommer att placeras på Svevias vägstation på Västerslätt i Umeå.

– Att Trafikverket efterfrågar och uppmuntrar användningen av fossilfria fordon är positivt och kan kanske skynda på utvecklingen. Det är roligt att vara först men förhoppningen är att fler i branschen hakar på. På så sätt kan fordonens negativa miljöpåverkan minska.

För ytterligare information kontakta: Mats Granberg, projektledare, Svevia, tfn; 090-17 27 84

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 1900 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 8,2 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.