Hästbo - Hofors

Köp grus vid Hästbo-Hofors krossanläggning.

Besöksadress

Hästboberget
813 95 Torsåker

Öppettider

För öppettider och utlastning, kontakta platschefen.

Platschef

Mathias Ericsson
072-528 34 20
mathias.ericsson@svevia.se

Utlastning

Gunnar Snis
070-244 60 40

Grus vid Hästbo krossanläggning

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi har även möjlighet att ta emot material för återvinning – allt för ett mer hållbart kretslopp.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande
av massor kontakta platschefen.

Prislista Hästbo krossanläggning

Ladda ned filen för att se prislista för krossprodukter och stenmaterial vid Arlanda bergtäkt.

Prislista Hästbo 2023 (gäller fr.o.m 1 april) Pdf, 42 kB.