Dorotea, Arksjöberg

Köp grus vid Arksjöberg krossanläggning

Öppettider

För information om sortiment och öppetider, kontakta platschefen.

PlatschefGrus i Arksjöberg

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. vi har även möjlighet att ta emot material för återvinning – allt för ett mer hållbart kretslopp.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande
av massor kontakta platschefen.