Bräcke

Köp grus vid Bräcke bergtäkt

Öppettider

Kontakta platschef för information om dagsaktuellt sortiment och öppettider.

Platschef

Susanne Eriksson
070-262 11 03
susanne.eriksson@svevia.se

Grus, Bräcke

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi har även möjlighet att ta emot material för återvinning – allt för ett mer hållbart kretslopp.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande
av massor kontakta platschefen.