Mellansänket - Ramsele

Köp grus vid Mellansänket, Ramsele

Öppettider

För öppettider och dagsaktuellt sortiment, kontakta platschefen.

PlatschefGrus, Mellansänket, Ramsele

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi har även möjlighet att ta emot material för återvinning – allt för ett mer hållbart kretslopp.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande
av massor kontakta platschefen.