Köp grus i Avesta

Köp grus i Avesta vid Morshyttan krossanläggning.

Besöksadress

Morshyttan
Avesta/Fors

Öppettider

För öppettider och utlastning, kontakta numret för utlastning/beställning.

Platschef

Mathias Ericsson
072-528 34 20
mathias.ericsson@svevia.se

Utlastning/­beställning

070 - 336 01 71

Ett urval av våra produkter

För dagsaktuellt sortiment, kontakta platschefen.

Makadam

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kappilärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Bergkross

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergrkoss kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.

Sand

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som ibland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Grus i Avesta

Strax norr om Avesta hittar du Morshyttan krossanläggning. Här kan du beställa och hämta grus- och ballastprodukter. Vi erbjuder ett brett utbud av ballastprodukter av högsta kvalitet i flera olika dimenstioner. Allt du får på flaket är närproducerat. Du kan också känna dig trygg i att ballastmaterialet är väl testat och CE-märkt på lokal nivå. Vi undersöker också återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp.

Kontakta krossanläggningen för att göra en beställning eller för mer information om öppettider och aktuellt sortiment.