Fättjaur - Kittelfjäll

Köp grus vid Fättjaur, Kittelfjäll

Öppettider

Kontakta platschef för information om dagsaktuellt sortiment och öppettider.

PlatschefGrus Fättjaur

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi har även möjlighet att ta emot material för återvinning – allt för ett mer hållbart kretslopp.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande
av massor kontakta platschefen.