Köp grus i Arjeplog

Köp grus vid Sågberget krossanläggning, Arjeplog.

Öppettider

Kontakta platschef för dagsaktuellt sortiment och öppettider.

Platschef

Therese Johansson
076-771 53 82
therese.johansson@svevia.seEtt urval av våra produkter

För dagsaktuellt sortiment, kontakta platschefen.

Makadam

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kappilärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Bergkross

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergrkoss kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.

Sand

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som ibland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Köp grus i Arjeplog

Sågberget krossanläggning hittar du strax utanför Arjeplog. Vid krossanläggningen kan du hämta ballast och krossmaterial i flera olika dimensioner och storlekar, allt utifrån ditt behov. Allt vi säljer är närproducerat och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vid behov undersöker vi också återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp. Kontakta platschefen vid krossanläggningen för information om dagsaktuellt sortiment och för att lägga en beställning.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande av massor kontakta platschefen.