Ballast - ett hållbart erbjudande

Svevias ballastverksamhet arbetar för att främja en hållbar utveckling genom att säkerställa ansvarstagande för människor, miljö och ekonomi. Här kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete inom Svevias ballastverksamhet.

Så arbetar vi hållbart

Hållbarhetsarbetet kan delas in i flera olika områden. Social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Att tillverka nödvändiga produkter med minsta möjliga miljöpåverkan är en självklarhet. Att kunna återanvända och återvinna material är en lika stor självklarhet. Att göra detta på ett socialt- och ekonomiskt hållbart tillvägagångssätt är även det en självklarhet. Svevia arbetar fortlöpande med alla tre områden - längre ned på sidan kan du läsa mer om några av våra hållbarhetsinitiativ.

Vår ambition är att visa det naturliga tankesätt som finns kring miljö och täktverksamhet. Medvetenheten om att en täkt är ett fysiskt ingrepp i naturen är hög. Samtidigt skapas förutsättningar för andra arter att leva på platsen och när verksamheten sedan avslutas, görs efterbehandlingar med fokus på de arter som finns i närområdet.

Så fungerar en bergtäkt

Årligen används ca 100 miljoner ton stenmaterial för olika typer av byggande i Sverige. Merparten kommer från täkter, resterande från entreprenader där man bryter berg för att göra plan yta, driver tunnlar i berggrunden eller använder återvunnet material. Läs mer om hur det fungerar.

Så fungerar det

Hållbarhetsprojekt

Här kan du läsa om några av de hållbarhetsinitiativ som vi genomfört inom Svevias ballastverksamhet.

Gynsamma miljöer för vilda pollinatörer

Länsstyrelsen på Gotland och Svevia har ingått ett samarbetsprojekt gällande gynnsamma miljöer för vilda pollinatörer.

Efterbehandling med biologisk mångfald i fokus

När en täkt ska stängas sker en efterbehandling av täkten. Svevia skriver numera in i sina avtal att en efterbehandling ska ske med hänsyn till biologisk mångfald.

Eldrivna täkter

Elektrifiering av Svevias bergtäkter är ett pågående projekt där framför allt krossningen ska drivas på direktverkande el. Vi går från att driva krossarna med hjälp av dieselgeneratorer till el.

Häckande berguvar i Svevias bergtäkt

I en av Svevias täkter i Uppsala län pågår ett berguvsprojekt som 2021 resulterat i länets enda föryngring av berguv. Berguvsparet valde den i täktområdet uppsatta holken och tre ungar kunde konstateras vid ringmärkning.

Insådd renlav

Som kompensationsåtgärd för betesbortfall på renbetesmark ska Svevia göra försök med insådd av renlav som en del av efterbehandling av ett antal täkter.

Kväverenande växtlighet

I några av täkterna i Dalsland pågår försök med särskilt kväverenande växtlighet. Under våren 2020 köptes växter in och planterades i dammarna i två olika täkter i Dalsland.

Relaterade sidor

Läs mer om Svevias ballastverksamhet.

Så fungerar en bergtäkt

Årligen används ca 100 miljoner ton stenmaterial för olika typer av byggande i Sverige. Merparten kommer från täkter, resterande från entreprenader där man bryter berg för att göra plan yta, driver tunnlar i berggrunden eller använder återvunnet material. Läs mer om hur det fungerar.

Grus- och krossmaterial

Våra krossanläggningar finns över hela landet. Här hittar du grus- och ballastmaterial för olika typer av projekt och ändamål. Exempelvis fyllnadsmassor och krossprodukter för vägbyggen, grundläggning, dränering, järnvägsprojekt och olika typer av anläggningsarbeten. Här ser du några av de produkter vi erbjuder.