Grus i Växjö

Köp grus vid Berg krossanläggning, Växjö

Besöksadress

Berg bergtäkt
360 30 Lammhult

Öppettider

För öppettider och utlastning, kontakta
vågkontor 0451-70 05 00.

Vågkontor/beställning

Infartsväg

Alla tunga transporter till och från bergtäkten ska ske via den specialbyggda enskilda vägen ut till väg G 298 Geboda-Svanås.

Från Rv 30 sväng in på grusväg vid Silvatorp, vid vägskylt ”Bergtäkt 4 km”. GPS-koordinater: 57.043701, 14.650322.

Övriga in- och utfartsvägar ska inte användas. Se kartbild.

Grus i Växjö

Strax norr om Växjö hittar du Berg krossanläggning. Här kan du köpa stenmjöl, makadam och annan ballast av högsta kvalitet. Du vet alltid var du får på flaket vid anläggningen i Växjö - alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi har även möjlighet att ta emot material för återvinning – allt för ett mer hållbart kretslopp. Besök krossanläggningen, eller ta kontakt med ansvarig platschef för att göra en beställning.

Vill du beställa grus vid krossanläggningen i Växjö eller vill ha mer information kring dagsaktuellt sortiment kontakta platschefen/vågkontoret.