Grus i Växjö

Köp grus vid Berg krossanläggning, Växjö

Besöksadress

Berg bergtäkt
360 30 Lammhult

Öppettider

För öppettider och utlastning, kontakta
platschef.

Vågkontor/beställning

0451-70 05 00
finja@svevia.se


Ett urval av våra produkter

För dagsaktuellt sortiment, kontakta platschefen.

Makadam

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kappilärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Bergkross

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergrkoss kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.

Sand

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som ibland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Grus i Växjö

Strax norr om Växjö hittar du Berg krossanläggning. Här kan du köpa stenmjöl, makadam och annan ballast av högsta kvalitet. Du vet alltid var du får på flaket vid anläggningen i Växjö - alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi kan även undersöka återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp. Besök krossanläggningen, eller ta kontakt med ansvarig platschef för att göra en beställning.

Vill du beställa grus vid krossanläggningen i Växjö eller vill ha mer information kring dagsaktuellt sortiment kontakta platschefen/vågkontoret.