Köp grus i Lidköping

Köp grus vid Järpås, Lidköping.

Besöksadress

Järpås Alebotten 1
531 94 Järpås

Öppettider

Måndag – fredag: 06.30-15.30


Platschef

Christian Jacobsson
070-219 14 64
christian.jacobsson@svevia.se

Vågkontor/­beställning för avhämtning

Order/försäljning, Eva Borglund
010-458 15 87

Ett urval av våra produkter

För dagsaktuellt sortiment, kontakta platschefen.

Makadam

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kappilärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Bergkross

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergrkoss kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.

Sand

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som ibland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Grus i Lidköping

Vid Svevias krossanläggning i Järpås strax utanför Lidköping kan du välja bland ett stort utbud av ballast. Vi erbjuder stenmjöl, makadam och berkross i flera olika dimensioner. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi undersöker också återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp.

Hämta grus med släpkärra

Ni är välkomna att hämta material själva på släpkärra, valfri fraktion pris 450 kr/kärra inkl.moms

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande av massor kontakta platschefen.